mob: +381 63 815 1083
tel: +381 21 34 11 000

PDCA Konsalting

Igor Ćika

Igor Ćika, direktor, PDCA Konsalting DOO

Vodeći stručni konsultant za projektovanje i implementaciju savremenih sistema menadžmenta

Akreditovani ekspert – trener od strane PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) i sa više od 200 treninga u oblasti sistema mendžmenta, bezbednosti informacija, procene rizika i zaštiti podataka, ovlašćeni konsultant European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) i Deustche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i član Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB)

Konsultantske usluge

ISO/IEC 27001:2022 SISTEM MENADZMENTA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

(ISMS)


ISO 9001 (QMS)


Integrisani sistem menadžmenta (IMS)


ISO 14001 (EMS)


ISO 22301:2019 DRUŠTVENA SIGURNOST – SISTEM MENADZMENTA

KONTINUITETOM POSLOVANJA


PROCESI STALNIH POBOLJŠANJA (PSP), KAIZEN /LEAN


5S

ISO/IEC 27002:2022 — Informaciona bezbednost,

sajber bezbednost i zaštita privatnosti


               Kontakt

PDCA KONSALTING DOO | Balzakova 64/II/11 | Novi Sad

mob: +381 63 815 1083
tel: +381 21 34 11 000

igor@pdcakonsalting.com
office@pdcakosalting.com