WEBINAR ISO 37301:2021

PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor
10. August 2020.
Planirane promene u novom ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002
3. December 2021.

ISO 37301:2021 Compliance management systems — Requirements with guidance for use

SRPS ISO 37301:2021 Sistemi menadžmenta za usklađivanje — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

ALAT ZA USPOSTAVLJANJE SINERGIJE USKLAĐENOSTI I UPRAVLJANJA


29 Oktobar 2021 
  9.55 am – 12.00 am

PDCA KONSALTING  vas poziva na besplatan vebinar  sa temom SRPS ISO 37301:2021 Sistemi menadžmenta za usklađivanje — zahtevi sa uputstvom za korišćenje koji je nedavno objavljen, nudeći detaljnu analizu sinergije i interakcije sa ISO 37001 o anti-korupciji.

Novi standard ISO 37301:2021 deo je posebne pažnje koju ISO poslednjih godina posvećuje pitanjima upravljanja i usklađenosti započete sa ISO 37001. U tom pravcu, ISO 37301 želi da obezbedi zahteve koje će organizacija, bilo u javnom ili privatnom sektoru, morati da implementira sa ciljem procene, održavanja i poboljšanja sistema upravljanja korporativnom usklađenosti, ali pre svega tako što će predvideti integraciju upravljanja usklađenosti sa korporativnim upravljanjem.

Ovaj vebinar ima za cilj da predstavi tačke standarda i ilustruje mehanizme verifikacije i kontrole koji favorizuju interakciju između strateških poslovnih planova sa upravljanjem u smislu usaglašenosti.

ISO 37301 preporučuje uključivanje višeg rukovodstva i zalaže se za usklađenost kao princip dobrog upravljanja. Takođe, preporučuje da se menadžment usklađenošću integriše u celoj organizaciji kako bi bio ugrađen u njene procese menadžmenta finansijama, rizicima, kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravlja i bezbednosti, kao i operativne zahteve i procedure.

Jedan od ciljeva standarda ISO 37301:2021 je da pomogne organizacijama da razviju i šire pozitivnu kulturu usklađenosti. Na taj način bi efikasno upravljanje rizicima u vezi sa usklađenošću trebalo smatrati prilikom koju treba ostvariti i iskoristiti zbog nekoliko koristi koje pruža organizaciji, kao što su:

 • poboljšanje poslovnih prilika i održivost;
 • zaštita i unapređenje ugleda i kredibiliteta organizacije;
 • uzimanje u obzir očekivanja zainteresovanih strana;
 • demonstriranje posvećenosti organizacije efikasnom i efektivnom menadžmentu rizicima za usklađivanje;
 • povećanje poverenja trećih strana u sposobnost organizacije da postigne održivi uspeh;
 • minimiziranje rizika od narušavanja pravila koji prouzrokuju prateć troškove i štetu po ugled organizacije.

Očekuje se da koristi od primene ISO 37301 uključuju ne samo smanjeni rizik od novčanih kazni zbog nepoštovanja propisa, već i povećanu reputaciju i kredibilitet, pružajući veće poverenje klijentima i drugim zainteresovanim stranama i povećane poslovne mogućnosti.

Standard se takođe može integrisati u druge sisteme menadžmenta organizacije, kao što je ISO 37001:2016, Sistemi menadžmenta protiv mita – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje (Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use) ili ISO 9001 za kvalitet, čime se povećavaju efikasnost, efektivnost i produktivnost.

Ko treba da prisustvuje?

 • Menadžeri, konsultanti i službenici za usklađenost koji žele da se upoznaju sa zahtevima ISO 37301
 • Pojedinci koji žele da doprinesu održavanju organizacionog integriteta podržavajući etičko ponašanje
 • Menadžeri i članovi uprave, upravljanja rizicima i timova za usklađenost
 • Pojedinci koji teže da postanu službenici za usklađenost ili konsultanti za upravljanje usklađenosti.

Ovaj webinar će vam pomoći da:

 • Razumete sve elemente, glavne procese i načine funkcionisanja Sistema menadžmenta usklađenošću temeljenog na ISO 37301
 • Razumete povezanost ISO 37301 s drugim standardima i regulatornim okvirom
 • Razumete koncepte pristupa, standarda, metoda i tehnika za sprovođenje i efikasno upravljanje sistemom menadžmenta usklađenošću
 • Naučite kako podržati organizaciju da efikasno planira, implementira, upravlja, nadgleda i održava CMS
 • Steknete potrebna znanja i veštine za savetovanje organizacija u implementaciji sistema menadžmenta usklađenošću

PROGRAM WEBINARA

09:55 Prijavljivanje učesnika
10:00 Uvod
Razvoj standarda ISO 37301
Scope ISO 37301

Uloga ISO 37301 u obezbeđivanju usklađenosti

Osnovni koncept i principi ISO 37301

10:50 Pauza

11:00 Zahtevi ISO 37301:2021

Tačka 4

Kontekst

CMS scope

Obaveze usklađenosti

Tačka 5

Liderstvo i posvećenost

Upravljačko telo i top menadžment

Funkcija za usklađenost

Kultura usklađenosti

Etičko ponašanje u organizaciji

Politika usklađenosti

Uloge, odgovornosti i ovlašćenja

Tačka 6

Rizici, prilike i ciljevi usklađenosti

Tačka 7

Resursi i kompetencije

Svest i komunikacija

Tačka 8

Konflikt interesa

Kodeksi ponašanja

Izražavanje zabrinutosti

Uzbunjivači

Istražni proces

Tačka 9

Monitoring, merenje, analiza i evaluacija

Interne provere

Preispitivanje od strane menadžmenta

Tačka 10

Neusaglašenosti i korektivne mere

Provere usaglašenosti

Interakcije sa ISO 37001
11:45 Pitanja i odgovori
12:00 Odjavljivanje učesnika

Predavač:
Igor Ćika dipl.ing.
direktor, PDCA Konsalting

Vodeći stručni konsultant za projektovanje i implementaciju savremenih sistema menadžmenta – ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO/IEC 27001:2013; ISO 227701:2019; ISO 45001:2018; ISO 20000-1:2018; ISO 22301:2012; ISO 31000:2018; ISO 37001:2016, ISO 37301:2021 GDPR u organizacijama u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i Severnoj Makedoniji.

Akreditovani ekspert – trener PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) sa više od 150 treninga u oblasti sistema mendžmenta, procene rizika, bezbednosti informacija i zaštite podataka, ovlašćeni konsultant European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) i Deustche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).