Utvrđivanje sistema za klasifikaciju informacija i dokumenata

5 razlika koje čine dobrog GDPR konsultanta
7. May 2019.
Srebrni partner
17. March 2020.

Veoma zanimljiva i inspirativna tema.

U petak  06.03.2020 u Sarajevu u hotelu Ibis u organizaciji CEIB-a(Centar za ekonomska istraživanja Beograd)održano je predavanje na ovu temu.

Predavanje je održao  Igor Ćika, direktor  PDCA Konsalting Novi Sad i akreditovani trener za sisteme menadžmenta ispred PECB-a, Montreal, Kanada.

Tokom trajanja predavanja, 20 polaznika obuke je aktivno učestvovalo svojim komentarima i kreativnim pitanjima.Polaznici su  iz različitih oblasti poslovanja iz Bosne i Hercegovine ali im je svima tema bila jednako zanimljiva i izazovna u primeni u organizacijama iz kojih dolaze.