Srebrni partner

Utvrđivanje sistema za klasifikaciju informacija i dokumenata
8. March 2020.
#OstaniKodKuće
22. March 2020.

“PDCA KONSALTING d.o.o. Novi Sad, prepoznat od strane PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) kao pouzdan partner u pružanju akreditovanih obuka u Republici Srbiji još od decembra 2016 godine, podigao je svoj status sa nivoa Bronzani partner, na nivo Srebrni partner.

Postignuti novi nivo u partnerskoj shemi na svetskom nivou je rezultat predanog i posvećenog rada zaposlenih u PDCA KONSALTING d.o.o.

Igor Ćika, direktor i vodeći konsultant PDCA KONSALTING d.o.o. jedan je od šest sertifikovanih trenera od strane PECB u Srbiji.

PDCA KONSALTING d.o.o. edukacije pod licencom PECB vrši u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji.”