“Spremnost za pandemiju i reagovanje na njih – ISO 22301” u Makedoniji

08.05.2020g 10 h – 12 h – besplatni webinar- Uvodno predavanje ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti – menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) – Zahtevi i smernice
30. April 2020.
PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor
10. August 2020.

Kao jedan od predavača pri Privrednoj komori Makedonije, direktor PDCA KONSALTING, Igor Ćika održat će webinar na temu

“Spremnost za pandemiju i reagovanje na njih – ISO 22301”, 28.maj 2020g. u terminu od 10:00-14:00 sati