Održan webinar kontinuitet poslovanja-“Spremnost za pandemiju i kako reagovati na njih“

Spremnost za pandemiju i reagovanje na njih Uvod Free On-line webinar 14.04.2020g 10h-14h
6. April 2020.
ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO / IEC 27001 i ISO / IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) – Zahtevi i smernice
24. April 2020.

U organizacije CEIB-a i PDCA Konsalting –a održan je webinar 14.04 na temu“Spremnost za pandemiju i kako reagovati na njih“. Webinar je odslušalo 54 učesnika.Webinar je vodio direktor PDCA Konsaltinga Igor Ćika

za više informacija o temi webinara posetite: