ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO / IEC 27001 i ISO / IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) – Zahtevi i smernice

Održan webinar kontinuitet poslovanja-“Spremnost za pandemiju i kako reagovati na njih“
16. April 2020.
08.05.2020g 10 h – 12 h – besplatni webinar- Uvodno predavanje ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti – menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) – Zahtevi i smernice
30. April 2020.

Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS)

Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS) je sistem koji organizacijama olakšava kontrolu i upravljanje ličnim podacima i internetskim identitetom ljudi omogućavajući im da dozvole, negiraju ili povuku pristanak trećim stranama.

Šta je ISO / IEC 27701?

ISO / IEC 27701 standard objavljen je u avgustu 2019. godine i prvi je međunarodni standard koji se bavi menadžmentom informacijama o privatnosti. Inicijalno je razvijan kao ISO/IEC 27552 da bi u međuvremenu promenio ime u ISO/IEC 27701. Standard će pomoći organizacijama da uspostave, održavaju i kontinuirano poboljšavaju sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS) poboljšavanjem postojećeg ISMS-a, zasnovanog na zahtevima ISO / IEC 27001 i smernicama ISO / IEC 27002.