08.05.2020g 10 h – 12 h – besplatni webinar- Uvodno predavanje ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti – menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) – Zahtevi i smernice

ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti – Proširenje ISO / IEC 27001 i ISO / IEC 27002 za menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) – Zahtevi i smernice
24. April 2020.
“Spremnost za pandemiju i reagovanje na njih – ISO 22301” u Makedoniji
6. May 2020.

Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS)
Sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS) je sistem koji organizacijama olakšava kontrolu i upravljanje ličnim podacima i internetskim identitetom ljudi omogućavajući im da dozvole, negiraju ili povuku pristanak trećim stranama.

Šta je ISO / IEC 27701?
ISO / IEC 27701 standard objavljen je u avgustu 2019. godine i prvi je međunarodni standard koji se bavi menadžmentom informacijama o privatnosti. Standard će pomoći organizacijama da uspostave, održavaju i kontinuirano poboljšavaju sistem menadžmenta informacijama o privatnosti (PIMS) poboljšavanjem postojećeg ISMS-a, zasnovanog na zahtevima ISO / IEC 27001 i smernicama ISO / IEC 27002.

Cilj webinara: Pružanje znanja i konkretnih smernica za pripremu, izradu i primenu Sistema menadžment informacijama o privatnosti kao integralnog dela Sistema menadžmenta bezbednosti informacija u javnim i privatnim kompanijama.

Kome je namenjen?

Svim zainteresovanim, a naročito direktorima, menadžerima i stručnim licima u zaštiti ličnih podataka, sektoru bezbednosti, sektoru ljudskih resursa, marketingu i drugima koji se u svojoj praksi susreću sa rizicima po bezbednost ličnih podataka.

Predavač je Igor Ćika, direktor PDCA KONSALTING,  vodeći stručni konsultant za projektovanje i implementaciju savremenih sistema menadžmenta i akreditovani ekspert – trener od strane PECB (Professional Evaluation and Certification Board, Kanada) sa više od 150 treninga u oblasti sistema mendžmenta, procene rizika i zaštiti podataka.

Nemojte propustiti ovu priliku! Prijavite se !

Prijavu poslati zaključno sa 07.05. do 16h

Prijavljivanje za učešće vrši se dostavom popunjene prijave na adresu: office@pdcakonsalting.com