Studio Berar

Sion Gard d.o.o.
11. March 2017.
TIS Ivanjica
2. April 2017.

Odabrali smo PDCA Konsalting kao implementatora dva standarda u našoj kompaniji: ISO9001 i ISO27001. Imamo veliku zahvalnost prema Gdinu Slobodanu Aćimoviću i njegovom timu, koji je izuzetno zaslužan za kvalitet uvedenih standarda i to što nam je pomogao i omogućio da ih aktivno, svakodnevno koristimo na izuzetno efikasan i koristan način.