International Food Standard (IFS)

Usled rastućih zahteva potrošača, povećane odgovornosti prodavaca, globalizacije, kao i pooštravanja zakonskih obaveza, bilo je neophodno razviti uniformni standard za obezbeđenje kvaliteta i osiguranje bezbednost hrane.

IFS predstavlja standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane u jednom, razvijen kako bi proverio kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane uz pomoć jednog instrumenta, odnosno standarda, čime se štedi i vreme i novac.

IFS je danas široko primenjen svetski standard kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Ovi, najviši standardi hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika "isprati" ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i ditribucije. Proizvođačima koji su spremni da odgovore na visoke zahteve ovog standarda, uvođenje IFS pruža mogućnost da steknu poverenje potrošača i osiguraju njihovu zaštitu proizvodeći bezbedne i kvalitetne proizvode, a omogućava im i da poboljšaju troškovnu efikasnost u lancu proizvodnje i prometa hrane.

Prilikom implementacije IFS standarda, svako može da razvije rešenje koje mu najviše odgovara. Tokom provere, IFS proverivač isključivo proverava da li određeno rešenje funkcioniše i da li ono garantuje bezbednost proizvoda. IFS ne traži specifične procedure niti mašine ako one nisu potrebne za bezbednu proizvodnju.

Zahtevi standarda

Standard IFS Food sadrži 250 zahteva koji su organizovani u 5 poglavlja:

  • Odgovornost rukovodstva (ovo poglavlje sadrži zahteve vezane za politiku preduzeća, strukturu, fokus na kupca i preispitivanje rukovodstva),
  • Sistem upravljanja kvalitetom (ovo poglavlje je uglavnom vezano za HACCP sistem, zahteve vezane za dokumentaciju i čuvanje dokumenata),
  • Upravljanje resursima (ovo poglavlje sadrži zahteve lične higijene, zaštitnog oblačenja, treninga i potrebne objekte za osoblja),
  • Proces proizvodnje (ovo poglavlje je najopširnije, sadrži, između ostalog, zahteve za specifikacije proizvoda, nabavku, pakovanje, održavanje, kontrola štetočina, sledljivost, itd.)
  • Merenja, analize i poboljšanja (ovo poslednje poglavlje se odnosi na zahteve internog audita, analize proizvoda, povlačenje i opoziv proizvoda, upravljanje korektivnim merama, itd.).

IFS Food je zasnovan na upravljanju procesom: identifikovanje procesa i njihov raspored i povezanost; implementacija procesa i uspostavljanje sistema kontrole; dostupnost adekvatnih informacija o funkcionisanju procesa; merenje, praćenje i analiza procesa; kontinuirano poboljšanje.

International Food Standard (IFS) su razvile nemačka i francuska trgovina na malo za audit dobavljača sopstvenih trgovačkih marki. IFS služi za standardizovanu kontrolu bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Standardom treba da bude poboljšana bezbednost hrane i kvalitet proizvoda, povećana zaštita i poverenje potrošača kao i poboljšana troškovna efikasnost u lancu proizvodnje hrane.

IFS standard je razvijen za sve vrste prodavaca / trgovaca (svih veličina preduzeća i radnji, zavisne ili ne), i za veleprodaju sa sličnim aktivnostima (npr. cash&carry). Svi oni moraju da obezbede sigurnost svojih proizvoda. IFS standard pomaže usklađenost sa svim legalnim zahtevima za bezbednost i daje zajednički i transparentni standard svim dobavljačima, kao i konkretan odgovor na visoka očekivanja klijenata za bezbednim proizvodom.

Deo lanca snabdevanja koji pokriva IFS Food

IFS je standard za komunikaciju između poslovnih partnera business-to-business (B2B). Ne pokriva ceo lanac snabdevanje već se odnosi na sledeće delove:

  • IFS Food za fabrike koje se bave preradom i proizvodnjom hrane
  • IFS Cash & Carry/ Wholesale za kompanije koje se bave trgovinom sopstvene robe
  • IFS HPC za kompanije koje proizvode ili rade sa neprehrambenim proizvode kao što su kozmetika, proizvodi za domaćinstvo ili proizvodi za svakodnevnu upotrebu
  • IFS Logistics uslužne kompanije koje se bave logistikom upakovane robe u ime trećeg lica
  • IFS Brokers kompanije koje kupuju robu ali ne dolaze u kontakt sa robom već je dostavljaju direktno kod klijenata

IFS Food je standard za audit trgovaca i dobavljača, brendiranih prehrambenih proizvoda, na malo i veliko, i odnosi se samo preduzeća za proizvodnju hrane ili preduzeća za pakovanje hrane. IFS Food može da se koristi samo tamo gde se prerađuje proizvod ili gde postoji opasnost od kontaminacije proizvoda tokom pakovanja.

IFS standard se ne primenjuje kod aktivnosti uvoza i aktivnosti samo logistike, pakovanja i skladištenja.