GLOBAL G.A.P.

UVOD u GLOBALGAP

U današnje vreme, nagle industrijalizacije i upotrebe sve šireg spektra hemijskih supstanci (pesticidi, aditivi,hormoni,antibiotici) u poljoprivrednoj proizvodnji, doveli su do sve većeg razvijanja svesti kod potrošača o značaju zdravstveno bezbedne hrane, proizvedene na zdrav, etički način koji ne ugrožava ni njihovo zdravlje a ni životnu sredinu. Veliki trgovinski lanci, koji zahteve potrošača za zdravom, ukusnom i na prirodan način proizvedenom hranom, postavljaju u svoj fokus, inicirali su uvođenje komercijalnih standarda u proizvodnji i kontroli poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Cilj je bio da se načela dobre poljoprivredne prakse (GAPGood Agricultural Practice), standardizuju i preoblikuju u integralnu zaštitu i preventivu,kontrole i inspekcije. Prvo mesto medju njima zauzima EUREPGAP (European Retail Product and Good Agricultural Practice) koji je poznat pod imenom GLOBALGAP.

GLOBALGAP je međunarodni komercijalni standard. Obuhvata proizvodnju primarnih poljoprivrednih proizvoda i aktivnosti nakon berbe. Ovaj standard je zamišljen da pruži garanciju maloprodaji i potrošačima, kao i tome da su preduzete sve mere i kontrole da bi proizvod bio bezbedan po zdravlje potrošača.

GLOBALGAP obuhvata sisteme sertifikacije voća, povrća, cveća i ukrasnih biljaka, ribarstva, stočarske proizvodnje i integrisane poljoprivredne proizvodnje, koji se primenjuju u više od 45 zemalja u svetu.

GLOBALGAP sledi dobru poljoprivrednu praksu (GAP) koja je postavljena po principu HACCP (Hazard analyses and Control Critical Points-Analiza rizika i kontrola kritičnih tačaka).

POJAM GLOBALGAP

EUREPGAP (European Retail Product and Good Agricultural Practice) - Program evropskih maloprodajnih lanaca za dobru praksu u poljoprivredi) iliti GLOBALGAP je međunarodni standard, usvojen od strane zemalja EU a nastao na osnovu inicijative trgovinskih lanaca i konzorcijuma, kako bi se obezbedila zdravstvena ispravnost primarne proizvodnje voća i povrća. On je jedan od globalno najraširenijih standarda koji se odnose na primarnu proizvodnju svežeg voća i povrća, prateći proces već od formiranja zasada, preko primene agrotehnike, zaštite i prihrane bez mogućnosti kontaminacije nedozvoljenim primesama.

U osnovi ovog standarda je smanjivanje svih rizika po kontaminaciju zemlje, voća i povrća u poljoprivrednoj proizvodnji, na prihvatljiv nivo. Dakle sama suština standarda je slična HACCP Sistemu, jer se takodđe na osnovu analize rizika u primarnoj proizvodnji, definišu kritične tačke gde može doći do kontaminacije, određujun se parametri čijim merenjem i kontrolisanjem pratimo nivo rizika u tim tačkama. Razlika između GLOBALGAP i HACCP Sistema naravno da postoji i posmatrano recimo sa pozicije neke fabrike koja vrši preradu poljoprivrednih proizvoda, GLOBALGAP.-om se preko sistema mera osigurava zdravstvena bezbednost i kvalitet poljoprivrednih proizvoda do njihovog ulaska u fabričku preradu, dok je HACCP Sistem mera koji kroz kontrolu zdravstevnih rizika iste proizvode prati kroz proces prerade i njene distribucije do potrošača. Dakle u ovom slučaju, primarni poljoprivredni proizvođač je u lancu zajedno sa fabrikom i prodajnim lancom i oni od njega zahtevaju posedovanje GLOBALGAP standarda kako bi osigurali da se lanac "od njive do trpeze" nigde ne prekine.

Pa iako ovaj standard nije obavazujući prilikom izvoza voća i povrća u zemlje EU i druga tržišta koja su prihvatila ovaj standard, veliki trgovinski lanci i prerađivači hrane daju prednost onim primarnim proizvođačima koji imaju implementiran i sertifikovan GLOBALGAP standard. Znači da iako nije prepreka za izvoz primarnih poljoprivrednih proizvoda u EU, on je prepreka za uspostavljanje partnerskih odnosa sa nekim od veletrgovinskih lanaca ili prerađivača hrane.

KOME JE NAMENJEN GLOBALGAP?

GLOBALGAP je namenjen primarnim proizvođačima voća, povrća, cveća i ukrasnih biljaka,ribarstva,stočarske proizvodnje i integrisane poljoprivredne proizvodnje,koji se primenjuju u više od 45 zemalja u svetu svim poljoprivrednim proizvođačima, bez obzira na vrstu i veličinu njihove proizvodnje. Ovaj standard nema zakonsku obavezujuću formu, međutim, možda ne bi trebalo postavljati ovakva pitanja, već bi trebalo da svoju energiju usmerimo ka implementaciji standarda koji garantuju bezbedan i kvalitetan poljoprivredni proizvod, kako bismo zahteve tržišta i moguću novu konkurenciju spremno dočekali.

PRINCIPI

 • Ograničena i kontrolisana upotreba svih vrsta agrohemikalija
 • Higijensko postupanje prilikom proizvodnje i manipulacije poljoprivrednih proizvoda
 • Obezbeđenje uputstava i zapisivanje svih aktivnosti uz obezbeđenje sledljivosti
 • Jedinstvena pravila koja omogućavaju nepristrasnu verifikaciju (potvrda da je sve rađeno kako treba)
 • Međusobna komunikacija i razmena mišljenja između proizvođača, trgovaca i korisnika proizvoda
 • Briga za zaštitu čovekove okoline i održivi razvoj
 • Odgovorno postupanje prema zaposlenima na gazdinstvu
 • Briga za dobrobit životinja na farmi

 

SERTIFIKACIJA

 • Sertifikaciju sprovode sertifikaciona tela osposobljena i ovlašćena (akreditovana) za sertifikaciju proizvoda od strane nacionalnih organizacija za akreditaciju i sekretarijata GLOBALGAP-a
 • Vrši se sertifikacija proizvoda na način da se proverava ceo proces proizvodnje od početka do kraja uključujući i kontrolu svih inputa i svih aktivnosti tokom proizvodnje, skladištenja i transporta
 • Gazdinstva koja proizvode više proizvoda se redovno proveravaju jednom godišnje
 • Sertifikat nije vidljiv krajnjim korisnicima proizvoda već služi za komunikaciju između proizvođača i trgovaca
 • Sertifikacija podrazumeva godišnju inspekciju proizvođača i dodatne nenajavljene posete tokom godine
 • Sertifikacija se odnosi na registrovane površine i proizvode individualnog proizvođača (grupe proizvođača, zadruge), a sertifikat važi godinu dana.

GLOBALGAP funkcioniše kao servis koji svojim korisnicima omogućava pouzdane opšte i posebne "alate" koji svakom partneru u lancu proizvodnje, skladištenja, transporta i trgovine omogućava da se postave na globalnom tržištu u skladu sa zahtevima krajnjih korisnika.

KOMPLETNA DOKUMENTACIJA SE SASTOJI OD:
 • Opštih zahteva sistema sadržanih u: "Opšti zahtevi" (GR- General Regulations)
 • Zahteva za dobru poljoprivrednu praksu sadržanih u: "Kontrolne taèke i kriterijumi za usaglašenost" (CPCC -Control Points and Compliance Criteria)
 • Dokumenta za inspekciju: "Kontrolne liste" (Ček liste - CL - Checklists)
 • Nacionalni zahtevi za dobru poljoprivrednu praksu dati kao dokumenti koji su razvijeni na nivou pojedinih zemalja tamo gde postoje (Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija...)
 • Alata za ujednačavanje prakse datih kao: Kontrolna lista za upoređivanje (Benchmarking Cross Reference Checklist-BMCL)

PREDNOSTI SERTIFIKACIJE PREMA ZAHTEVIMA GLOBALGAP-A

Veliki lanci supermarketa, koji diktiraju pravila trgovine poljoprivrednim proizvodima, koji se prodaju krajnjim potrošačima, prepoznaju zahteve svojih kupaca i prenose ih dobavljačima - proizvođačima u vidu zahteva GLOBALGAP standarda.

Osnovni zahtevi krajnjih kupaca su:
 • Zdrava, kvalitetna i biološki vredna hrana
 • Odgovornost proizvođača prema zaštiti čovekove okoline
 • Human odnos prema zaposlenima na gazdinstvu
 • Briga za dobrobit životinja

OSNOVNA PRAVILA SERTIFIKACIJE - UVOĐENJE ZAHTEVA STANDARDA U PRIMENU

Proizvođač treba da prođe obuku od strane kompetentne organizacije za primenu GLOBALGAP standarda.

Proizvođač ili grupa proizvođača, samostalno ili uz pomoć konsultanta koji nema veze sa sertifikacionim telom, mora da u skladu sa standardom:

 • Osposobi objekte i opremu za dobru poljoprivrednu i higijensku praksu
 • Obezbedi inpute iz legalnih tokova za koje postoje odgovarajući dokazi o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti
 • Sačini pisana radna uputstva koja su potrebna
 • Ustroji neophodne evidencije i redovno ih vodi radi obezbeđenja dokaza o primenjenim aktivnostima i sledljivosti, od čega je šta rađeno, čime je i na koji način tretirano i kuda je otišlo.
 • Obezbedi adekvatan transport i skladištenje inputa i proizvoda
 • Obezbedni adekvatno snabdevanje vodom
 • Obezbedi adekvatno upravljanje otpadom
 • Obezbedi uslove za pravilno rukovanje agrohemikalijama
 • Obuči zaposlene o pravilima dobre poljoprivredne i higijenske prakse i o održavanju lične higijene
 • Uspostavi kontrolu prisustva štetočina
 • Uspostavi sistem obeležavanja svega na gazdinstvu (da se zna šta je šta)
 • Uspostavi sistem deklarisanja-označavanja proizvoda pre isporuke
 • Uspostavi sistem kontrolisanja tokom proizvodnje i na kraju pre isporuke
 • Sprovede internu proveru-sam sebe prekontroliše da li je sve kako treba i to evidentira u svojoj Kontrolnoj listi (Ček listi).

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili pak zelite da Vam dostavimo nasu Ponudu za implementaciju ovog standarda KLIKNITE OVDE.