Delatnost

PDCA Konsalting d.o.o. Novi Sad je konsultantska kuća, koja pruža usluge “Konsalting iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta po zahtevima međunarodnih standarda (ISO; IATF; IEC itd.)” i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost

Naš konsultantski portfolio je sledeći:

Kompetentni konsultanti i kvalitetna saradnja sa drugim konsultantskim kućama, kompanijama i naučnim Institutima su naša prednost. Nešto više o našim konsultantima i saradnicima, možete videti ovde.

Ukoliko imate potrebu za angažovanjem eksternih konsultanata iz bilo koje od gore navednih oblasti ili pak imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim, slobodno nas kontaktirajte. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da na profesionalno odgovoran i stručno kompetentan način, rešimo Vas zahtev, uz obostrano zadovoljstvo.

S’poštovanjem,

PDCA Konsalting
Igor Ćika ,direktor