Realizovani projekti

Firma Standardi Delatnost Realizovao
JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD Implementacija ISO
14001:2015 i tranzicija
OHSAS 18001 na ISO
45001:2018
Održavanje , uređenje i korišćenje
parkinga i javnih garaža, kao i usluge
drumskog saobraćaja
Obavljanje poslova u oblasti
informacionih tehnologija u vezi naplate
parkiranja
PDCA Konsalting
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA GDPR / ISO/IEC 27001:2013 Obuka članova gradskih, opštinskih, pokrajinskih izbornih komisija u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. Glasnik RS“, broj 87/18) i Zakona o informacionoj bezbednosti ("Sl. Glasnik RS ", broj. 6/2016 , 94/2017 i 77/2019) PDCA Konsalting
JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD ISO/IEC 27001:2013 Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja
Obavljanje poslova u oblasti informacionih tehnologija u vezi naplate parkiranja
PDCA Konsalting
JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD Izrada i usaglašavanje dokumentacije u skladu sa jedinstvenom mapom procesa i implementacija zahteva novih izdanja standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 za potrebe Tehničkih centara Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije PDCA Konsalting
SCHNEIDER ELECTRIC DMS NS ISO/IEC 27001:2013 Istraživanje, razvoj i inženjering u oblasti upravljanja infrastrukturnim sistemima u oblasti električne energije i gasa PDCA Konsalting
BOMAX, SUBOTICA GDPR Uvoznik i distributer građevinskog materijala PDCA Konsalting
INTERCOMO, PETROVARADIN ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
Proizvodnja termo transfer ribona i samolepljivih etiketa, kao i opreme za automatizaciju PDCA Konsalting
TUVADRIA d.o.o. Sarajevo / GIZ Office Sarajevo (German Development Cooperation) Sprovođenje treninga za vodeće auditore prema ISO 9001 i ISO 27001 u skladu sa zahtevima standarda ISO 19011 i ISO 17021 u sklopu projekta programa za jačanje javnih institucija u Bosni i Hercegovini. (Programme for Strengthening of Public Institutions in Bosnia and Herzegovina) Javne institucije u Bosni i Hercegovini. PDCA Konsalting
OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd Tranzicija sa OHSAS 18001 na ISO 45001 Distribucija električne energije PDCA Konsalting
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE ISO 27001:2013 Poslovi zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i druga prava u skladu sa zakonom, poslovi vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno–organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom PDCA Konsalting
ELTEX d.o.o., Kruševac REINŽENJERING I OPTIMIZACIJA PROCESA Proizvodnja i prodaja električnih proizvoda: grebenaste sklopke, kompaktne sklopke
Livenje obojenih metala pod pritiskom i brizganje termoplastičnih materijala i bakelita
PDCA Konsalting
JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD Konsultantske usluge za potrebe usklađivanja organizacije sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti "Službeni glasnik RS", broj 87 od 13. novembra 2018 Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja PDCA Konsalting
JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD Izrada i usaglašavanje dokumentacije u skladu sa jedinstvenom mapom procesa i implementacija zahteva novih izdanja standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 za potrebe Tehničkih centara Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije PDCA Konsalting
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE ISO 31000 Poslovi zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i druga prava u skladu sa zakonom, poslovi vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno–organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom PDCA Konsalting
POŠTE SRPSKE, preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske AD Banja Luka ISO 9001 Usluge poslovnog savjetovanja (konsalting) u postupku uvođenja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije ISO 9001:2015 PDCA Konsalting
UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE Konsultantske usluge u oblasti primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Uprava finansira programe i projekte od interesa za AP Vojvodinu, a naročito u oblastima: prostornog planiranja i razvoja, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečičišta, zaštite životne sredine, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, uređenja puteva, prosvete, sporta, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, javnog informisanja, energetike i u drugim oblastima na teritoriji AP Vojvodine PDCA Konsalting
MERIDIJAN ŠPED d.o.o., ŠID Analiza postojećih procesa i reinženjering QMS Usluga transporta, špedicije i skladištenja. PDCA Konsalting
JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE, BEOGRAD ISO 37001:2016 Objedinjena obrada i naplata komunalnih usluga za grad Beograd, obavljanja poslova u oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija i za potrebe organa grada Beograda i gradskih opština. PDCA Konsalting
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE ISO 37001:2016 Poslovi zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i druga prava u skladu sa zakonom, poslovi vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno–organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom PDCA Konsalting
TEHNOPLAST DOO, Stari Banovci ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Proizvodnja i prodaja delova od plastike, elektroinstalacionog materijala i izrada alata za brizganje PDCA Konsalting
JP „EMISIONA TEHNIKA I VEZE“, Beograd ISO 50001:2011 Emitovanja digitalnog televizijskog i analognog radijskog programa i prenos podataka zemaljskom emisionom infrastrukturom,
Pružanja usluga smeštaja telekomunikacione opreme drugim korisnicima,
Komercijalne eksploatacije Avalskog tornja.
PDCA Konsalting
SCHNEIDER ELECTRIC SRBIJA d.o.o., Beograd GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION Veleprodaja elektroopreme za distribuciju električne energije, industrijsku kontrolu i automatizaciju PDCA Konsalting
JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD DALJE USAGLAŠAVANJE PROCESA I DOKUMENTACIJE SISTEMA MENADŽMENTA U JP EPS (UPRAVA I OGRANCI) PREMA ZAHTEVIMA NOVIH IZDANJA STANDARDA ISO 9001 I ISO 14001, A RADI PRIPREME JEDINSTVENOG INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije PDCA Konsalting
JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD ISO 9001:2015 U OGRANKU EPS SNABDEVANjE Proces snabdevanja elektičnom energijom na garantovanom snabdevanju
Proces snabdevanja elektičnom energijom na komercijalnom snabdevanju
Proces snabdevanja elektičnom energijom na rezervnom snabdevanju i
Otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije
PDCA Konsalting
DATABOX doo, Beograd ISO 20000-1
ISO/IEC 27001
Projektovanje,dizajn, razvoja,implementacija i održavanja web, mobilnih i desktop aplikacija i internet portala; Web hostinga; računarskih mreža i prateće infrastrukture; Instalacija, konfiguracija i održavanje servera; Pružanje usluge “softver kao servis” (SaaS); Digitalizacija i elektronsko arhiviranje poslovne dokumentacije. PDCA Konsalting
SCHNEIDER ELECTRIC SRBIJA d.o.o. REINŽENJERING INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA(ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) SA TRANSFEROM NA NOVE VERZIJE STANDARDA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i IMPLEMENTACIJA ISO/IEC 27001:2013 Veleprodaja elektroopreme za distribuciju električne energije, industrijsku kontrolu i automatizaciju PDCA Konsalting
JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE, Beograd ISO 9001
ISO/IEC 27001
Objedinjena obrada i naplata komunalnih usluga za grad Beograd, obavljanja poslova u oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija i za potrebe organa grada Beograda i gradskih opština’ PDCA Konsalting
BODENA d.o.o., Temerin ISO 9001 Uvoz i prodaja delova i opreme za komercijalna i priključna vozila, usluge servisiranja i održavanja kamiona i autobusa PDCA Konsalting
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd Uvođenje sistema upravljanja rizicima u poslovanju u skladu sa standardom ISO 31000 Upravljanje vazdušnim saobraćajem – ATM(ATS,ASM,ATFCM) uključujući izradu navigacionih postupaka, usluge komunikacije, navigacije i nadzora(CNS), vazduhoplovne metereološke usluge (MET), usluge vazduhoplovnog informisanja (AIS) uključujući izradu vazduhoplovnih karata, kalibraža uređaja i sistema iz vazduha, obuka osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi i pilota aviona i održavanje aviona u skladu sa odobrenim obimom radova PDCA Konsalting
MK IT BUSINESS SOLUTIONS d.o.o., Novi Sad ISO/IEC 20000-1:2011
ISO/IEC 27001:2013
Implementacija SAP ERP rešenja i pružanja konsultantskih usluga u oblasti informacionih tehnologija PDCA Konsalting
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE, Bosna i Hercegovina, Sarajevo ISO 9001
ISO/IEC 27001
Centralna banka Bosne i Hercegovine PDCA Konsalting
IMPRESSION d.o.o., Valjevo ISO 9001 Štamparska delatnost PDCA Konsalting
GLAS KOMERC d.o.o., Sremska mitrovica ISO 9001 Staklo i proizvodi od stakla PDCA Konsalting
TERMOMETAL d.o.o., Ada Inovativnost i poslovna izvrsnost; LEAN, KAIZEN Proizvodnja poljoprivrednih priključnih mašina i rezervnih delova za poljoprivrednu mehanizaciju; Proizvodnja delova, sklopova za različite industrije po zahtevu PDCA Konsalting
ŠTAMPA SISTEM d.o.o., Beograd ISO 9001:2015 Prodaja štampe i robe široke potrošnje kroz najveći lanac kioska u zemlji Moj kiosk PDCA Konsalting
HERCEG d.o.o. Srebrenik, Bosna i Hercegovina Inovativnost i poslovna izvrsnost Proizvodnja, prodaja I montaza PVC I ALU stolarije PDCA Konsalting
PRIOR PROJECT d.o.o., Beograd ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Projektovanje, proizvodnja i montaža svih vrsta čeličnih, aluminijumskih i pvc fasadnih sistema PDCA Konsalting
AMPHORA d.o.o., Beograd ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
Uvoz, izvoz i distribucija kancelarijskog i školskog materijala, kompjuterske opreme, kao i gift programa. PDCA Konsalting
EUROSALON FABRIKA d.o.o., Beograd FSC CoC Proizvodnja namestaja PDCA Konsalting
ELEKTROMETAL PLUS D.O.O., Vršac ISO 14001
OHSAS 18001
REINŽENJERING IMS
PODIZANJE INOVATIVNOSTI I POSTIZANJE POSLOVNE IZVRSNOSTI
Prodaja svih vrsta kablova i proizvodnja kablova i kablovske konfekcije za industriju po narudžbini PDCA Konsalting
TREND KOMERC d.o.o., Futog ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo PDCA Konsalting
INTERCOMO, Novi Sad ISO 9001 Proizvodnja termo transfer ribona i samolepljivih etiketa ( A4 formata i u rolni), generalni zastupnik za Srbiju štampača Citizen, HSA Jet. PDCA Konsalting
ALIMPEX , Novi Banovci UNAPREĐENJE ORGANIZACIONE STRUKTURE I OBUKE MENADŽMENTA – „KOMPANIJSKA IZVRSNOST“ Projektovanje i izrada aluminijumskih i pvc konstrukcija PDCA Konsalting
LOLA PREDUZETNIŠTVO D.O.O. Beograd ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
HACCP
Proizvodnja keksa i smrznutog testa; Proizvodnja papirne ambalaze; Tehniĉki pregled vozila; Auto škola PDCA Konsalting
ALTI LOGISTIKA d.o.o., Beograd ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Organizacija transporta roba, usluga carinjenja i skladištenja PDCA Konsalting
DIGITAZ INFORMATION TECHNOLOGY d.o.o., Novi Sad ISO 9001
ISO/IEC 27001
Konsultantske usluge; dizajn, razvoj, implementacija i održavanje serverskih, desktop, web i mobilnih rešenja. PDCA Konsalting
GRAFOPRODUKT d.o.o., Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
Offset tabačna i rotoštampa knjiga, časopisa i trgovačkih prospekata PDCA Konsalting
ALBO Centrum Power Engineering d.o.o, Sremska Mitrovica ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem u oblasti energetike PDCA Konsalting
COVELS d.o.o., Petrovaradin ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Prodaja i servis industrijske opreme za pranje, sušenje i peglanje veša, uslužni servis za pranje veša PDCA Konsalting
INFORA RESEARCH GROUP d.o.o., Novi Sad ISO 9001
ISO/IEC 27001
Dizajn, razvoj, implementacija i održavanje softverskih desktop, web rešenja PDCA Konsalting
TELEDIREKT d.o.o. , Beograd ISO 9001
ISO/IEC 27001
Direktna prodaje proizvoda i usluga iz domena fiksne i mobilne telefonije, Interneta i multimedije PDCA Konsalting
NARODNA BANKA SRBIJE, Beograd IZRADA ANALIZE UTICAJA NA POSLOVANJE I IZRADA PLANA KONTINUITETA POSLOVANJA Centralna banka Republike Srbije PDCA Konsalting
CENTROSINERGIJA d.o.o., Beograd ISO 9001 Skladištenje, transport i distribucija robe široke potrošnje, elektronskih dopuna i štampanih medija PDCA Konsalting
FLUX TECHNOLOGY, Beograd ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA , OPTIMIZACIJA PROCESA , POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI RADA SA PRILAGOĐAVANJEM PREMA ISO 9001:2008 SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM Proizvodnja LED svetiljki, projektovanje, inženjering i prodaja LED osvetljenja PDCA Konsalting
CARBOTECH d.o.o., Smederevo ISO 9001 PDCA Konsalting
ENERGETSKA ELEKTRONIKA d.o.o., Beograd ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Proizvodnja i održavanje energetskih uređaja - ispravljaci PDCA Konsalting
LENA-GRAD d.o.o., Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Izgradnja stambenih i ne stambenih zgrada PDCA Konsalting
SION GARD d.o.o., Beograd ISO/IEC 20000-1:2011 Usluge fizičkog obezbeđenja vaših ustanova, preduzeća, materijalnih dobara, zaposlenih lica, tehničkog obezbeđenja sa monitoring centrom, protivpožarne zaštite, obezbeđenja vaših dragocenosti i hartija od vrednosti u mestu i pokretu, trening i edukacija za obavljanje službe obezbedjenja , procena rizika u zaštiti lica,imovine i poslovanja, čišćenje i održavanje objekata PDCA Konsalting
LIVE COMPANY SERVIS d.o.o., Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
Prodaja i servisa računarske i telekomunuikacione opreme , prodaja i reciklaža tonera štampača , razvoj aplikativnog softvera PRINTERKING CONTROL SOFTWARE PDCA Konsalting
SKY MUSIC SOLUTIONS d.o.o., Beograd ISO 9001 Prodaja, iznajmljivanje, montažu i servis audio, video i rasvetnih uređaja i sistema. PDCA Konsalting
IDMS COMPANY d.o.o., Beograd ISO/IEC 27001 Projektovanje i implementacija profesionalnih IT rešenja za planiranje ,optimizaciju i upravljanje procesa u lancu snabdevanja PDCA Konsalting
GEPARD-VIS d.o.o, Novi Sad ISO 9001 Proizvodnja i distribucija obuće, zaštitne odeće i pružanje usluga obuka za radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom. PDCA Konsalting
CATENA NET d.o.o., Beograd ISO 9001 Zastupanje stranih firmi, promet naoružanja, vojne opreme , roba dvostruke namene , sportsko naoružanje, municije i njihovih delova , prometu specijalnih operativno-tehničkih sredstava za potrebe državnih organa i službi bezbednosti i zaštite, kao i pružanje obuka za primenu operativno-tehničkih sredstava. PDCA Konsalting
S.Z.R. VIDIJA PLUS , Bačka Topola Ce znak Izrada alata za obradu drveta, metala I plastike, usluge ostrenja alata I testera PDCA Konsalting
JAPI COM d.o.o., Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
ISO/IEC 27001
ISO 20000-1
Pojektovanje i razvoj sistema, projektnog menadžmenta, realizacija rešenja, tehnička podrška, distribucija opreme i usluga u informaciono-komunikacionoj tehnološkoj oblasti PDCA Konsalting
CLIMA CONTROL d.o.o. , Beograd ISO 14001
OHSAS 18001
Konsalting, mašinski i građevinski inžinjering, projektovanje, izvođenje, održavanje i trgovina KGH sistemima i sistemima kontrole pristupa PDCA Konsalting
PROINTER SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o, Beograd ISO 20000-1 Konsultantska kuća za SAP i Microsoft rešenja, integralno informaciono rešenje za hotelijerstvo i ugostiteljstvo PDCA Konsalting
ALU MARKOM-COM d.o.o., GOSPOĐINCI ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Izvođenja svih vrsta građevinskih radova u visokogradnji , niskogradnji , kao I gradjevinsko-zanatskih radova PDCA Konsalting
SION GARD D.O.O. Beograd ISO 9001
ISO 27001
Fizičko-tehničko obezbeđenje lica i objekata; Trening i edukacija; Izrada akcionih planova rizika PDCA Konsalting
VOJVODINAPUT A.D., Novi Sad ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001
Inženjering, konsalting i menadžmenta u niskogradnji PDCA Konsalting
GOLDEN LAB & ENGINEERING, Zemun ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001
Zastupanje, veleprodaja, konsalting i servis laboratorijske opreme PDCA Konsalting
ENERGO SYSTEM, Novi Sad ISO 9001 Proizvodnja cevnih sušača i projektovanje i izrada termotehničkih instalacija PDCA Konsalting
GRAFOLIT S d.o.o., Beograd FSC CoC Uvoz,distribucija i prodaja papira za grafičku industriju PDCA Konsalting
NAVIGATOR, Novi Sad ISO 9001
ISO/IEC 27001
Projektovanje, razvoj i implementacija sistema iz oblasti informacionih tehnologija PDCA Konsalting
CRONY d.o.o., Beograd ISO 14001
ISO 27001
Inženjering, servis i proizvodnja uređaja za optičke, mobilne i KDS komunikacije PDCA Konsalting
TELEMIX d.o.o., Beograd ISO 9001 Inženjering, servis i proizvodnja uređaja za optičke, mobilne i KDS komunikacije PDCA Konsalting
PROINTER SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o, Beograd OHSAS 18001 Konsultantska kuća za SAP i Microsoft rešenja, integralno informaciono rešenje za hotelijerstvo i ugostiteljstvo PDCA Konsalting
ALING CONEL, Gajdobra ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Konstruisanje alata i proizvodnji elektro materijala i opreme PDCA Konsalting
HELENA GRAF d.o.o., ZRENJANIN ISO 14001 Proizvodnja i trgovina deterdžentima, sredstvima za čišćenje i dezinfekciju PDCA Konsalting
ABS TRADE d.o.o., ZEMUN ISO 9001 Proizvodnja plastičnih delova za auto industriju PDCA Konsalting
CONATUS d.o.o, Beograd ISO 9001 Uvozom, prodajom, distribucijom štamparskog materijala PDCA Konsalting
ZZ JEDINSTVO, Odzaci HACCP Skladistenje i prodaja jabuka PDCA Konsalting
KOPERING , Novi Sad ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 27001
Izrаdа i primene zаkonom predviđenih аkаtа i normi u oblаsti bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu, zаštite od požаrа i zаštite životne sredine, kаo i konslаting i inženjering u oblаsti grаđevinаrstvа PDCA Konsalting
EUROSALON FABRIKA, Beograd ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Proizvodnja namestaja, plocastih materijala PDCA Konsalting
INVEST-INZENJERING, Novi Sad ISO 27001 Projektovanje, izgradnja električnih i telekomunikacionih mreža PDCA Konsalting
ELAN d.o.o, Prijepolje ISO 14001 Proizvodnja i prodaja lepila,lepkova, plute, purpene PDCA Konsalting
AUTO KUĆA SEKULIĆ, Veternik ISO 9001 Distribucija, servis vozila RENAULT I DACIA PDCA Konsalting
DINAMIKA, Novi Sad PJ KAMENDIN HACCP Mešaona stočne hrane PDCA Konsalting
YURA CORPORATION, Rača ISO 16949 Proizvodnja niskovoltaznih kablova za automobilsku industriju PDCA Konsalting
PROINTER SOLUTIONS AND SERVICES d.o.o, Beograd ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
Konsultantska kuća za SAP i Microsoft rešenja, integralno informaciono rešenje za hotelijerstvo i ugostiteljstvo PDCA Konsalting
ARS d.o.o, Sombor ISO 9001 Prodaja pribora i materijala za likovne umetnosti PDCA Konsalting
MASTER INZENJERING d.o.o, Subotica Reinzenjering ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Projektovanje, proizvodnja i montaža elektroormara i elektro opreme PDCA Konsalting
S.R. ABA , Stara Pazova ISO 9001:2008 Proizvodnja alata za plastiku, metal PDCA Konsalting
Caffe & restoran KONTE, Beograd HACCP Restoran PDCA Konsalting
MC LABOR, Beograd ISO 14001 Uvoz,distribucija I servisiranje laboratorijske I procesne opreme PDCA Konsalting
NS PLAKAT, Novi Sad ISO 14001
OHSAS 18001
SA 8000
Dizajn; Ink-jet i digitalna štampa; mobilni marketing PDCA Konsalting
TERMOS A.D., Zrenjanin ISO 9001 Izrada termos posuda, ambalaže i opreme od kiselootporog materijala i aluminijuma čistoće 99,5% za prenos kuvane hrane, peciva i napitaka. PDCA Konsalting
DM NIVETA, Backi Brestovac ISO 9001 Proizvodnja četaka namenjenih domaćinstvu i ličnoj higijeni PDCA Konsalting
INVEST-INZENJERING, Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Projektovanje, izgradnja električnih i telekomunikacionih mreža PDCA Konsalting
ROTOGRAFIKA, Subotica ISO 9001
ISO 14001
FSC CoC
Štamparija PDCA Konsalting
ISO – SYSTEM, Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 27001
Usluge iz oblasti izolacije, industrijske montaže i mašinskih radova PDCA Konsalting
PROFESIONAL TAPE d.o.o, Valjevo ISO 9001 Proizvodnja traka za upotrebu u gradjevinarstvu PDCA Konsalting
GREDA METAL Valjevo FSC CoC
CE Znak
Proizvodnja drvene građevinske stolarije PDCA Konsalting
PRO ENERGO d.o.o, Novi Sad ISO 9001
OHSAS 18001
Preduzeće za projektovanje,izvođenje, inženjering i konsalting PDCA Konsalting
SGR GEOMAP, Beograd ISO 9001 Izvodjenje geodetskih radova PDCA Konsalting
GRAMPEX d.o.o, Beograd ISO 9001 Projektovanje i inzenjering optickih realizacionih pirometara i sistema, proizvodnja, montaza i odrzavanje PDCA Konsalting
ČAPANDA d.o.o. FSC CoC Drvno prerađivačka delatnost PDCA Konsalting
MOZIS d.o.o. FSC CoC Drvno prerađivačka delatnost PDCA Konsalting
ELEKTROMETAL PLUS D.O.O. Vršac ISO 27001:2005 Prodaja svih vrsta kablova i proizvodnja kablova i kablovske konfekcije za industriju po narudžbini PDCA Konsalting
SIGNAL D.O.O. Sombor REINZENJERING ISO 9001:2008 Proizvodnja i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering PDCA Konsalting
PITURA d.o.o, Zemun ISO 27001:2005 Proizvodnja boja I lakova PDCA Konsalting
NO KACI d.o.o, Beograd ISO 9001:2008 Ofset štampa i knjigovezačka dorada PDCA Konsalting
LCR d.o.o, Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija PDCA Konsalting
TEHNIKA MB d.o.o, Temerin ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Proizvodnja metalne građevinske stolarije PDCA Konsalting
FREON d.o.o, Novi Sad ISO 9001 Prodaja opreme za klimatizaciju i ventilaciju; Projektovanje, montaža i servis klima i sistema ventilacije, proizvodnja toplotnih pumpi PDCA Konsalting
ADAM-SPED d.o.o, Subotica ISO 9001
ISO 14001
Usluge transporta, špediterski poslovi; skladištenja u carinski magacin PDCA Konsalting
FLUX PRO Regrutacija i selekcija kadrova Zastupanje, distribucija i prodaja Samsung proizvoda za klimatizaciju PDCA Konsalting
STUDIO BERAR PROJEKT Regrutacija i selekcija kadrova Zastupanje, distribucija, i prodaja profesionalnih audio, video i rasvetnih proizvoda PDCA Konsalting
TOYOTA GOTA CAR Regrutacija i selekcija kadrova Prodaja Toyotinih vozila PDCA Konsalting
PROPULZIJA Regrutacija i selekcija kadrova Proizvodnja čeličnih konstrukcija, niskomontažnih objekata od čelika,enterijera, blindiranih vrata i prozora; PDCA Konsalting
CIKLOVENT D.O.O. Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
Projektovanje, proizvodnja i montaža opreme za sisteme aspiracije, ventilacije i klimatizacije za industriju I poslovne objekte PDCA Konsalting
SIGMA PROCES D.O.O. Požarevac SO 9001
CE Znak
Proizvodnja sistema i mašina za pakovanje u prehrambeno - konditorskoj industriji PDCA Konsalting
KBV DATACOM D.O.O. Beograd ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 27001
Projektovanje i izgradnja distributivnih gasnih mreža, gasovoda srednjeg i visokog pritiska, MRS, GMRS i ostalih gasnih objekata PDCA Konsalting
MILLENIUM TEAM d.o.o, Beograd Reinzenjering IMS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001), ISO 27001 Izgradnja I odrzavanje hidrotehničkih objekata :, Vodovod, Kanalizacija, AB kolektori, Crpne stanice, vodovoda, kanalizacije,drenaznih (podzemnih ) voda, postrojenja i uređaji za pitku vodu, Postrojenja za prečišćavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda, Rezervoari, Izgradnja:, Termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte, za preradu nafte i gasa, Međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i naftovoda za transport, Magistralnih i regionalnih toplodalekovoda, Skladišta nafte, gasa i naftnih derivata, Konsalting i inženjering u gradjevinarstvu, Pružanje usluga gradjevinske mehanizacije i transportnih sredstava PDCA Konsalting
FRESH FRUIT FORMULA d.o.o, Beograd ISO 22000
ISO 14001
OHSAS 18001
Proizvodnja I distribucija sokova PDCA Konsalting
SIGNAL D.O.O. Sombor ISO 14001
OHSAS 18001
Proizvodnja i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering PDCA Konsalting
PITURA d.o.o, Zemun CE Znak
ISO 14001
OHSAS 18001
Proizvodnja boja I lakova PDCA Konsalting
POLIFILMS d.o.o, Bezdan ISO 22000 PET ambalaža za prehrambenu industriju PDCA Konsalting
SMGR UNIPLAST, Stara Pazova ISO 9001 Proizvodnje primarne plastične ambalaže za farmaceutsku industriju PDCA Konsalting
DOGANA 2000 D.O.O. Šid ISO 9001
HACCP
Usluge transporta, špediterski poslovi; skladištenja u carinski magacin PDCA Konsalting
TIM COP D.O.O. Temerin ISO 9001
SO 14001
OHSAS 18001
Projektovanje, proizvodnja i montaža trafostanica i elektro opreme PDCA Konsalting
IVA PROCESNA OPREMA D.O.O. Aranđelovac ISO 9001
CE ZNAK
Proizvodnja procesne opreme PDCA Konsalting
MERIDIJAN-ŠPED Šid ISO 9001
HACCP
Usluge transporta, špediterski poslovi; skladištenja u carinski magacin PDCA Konsalting
PROPULZIJA D.O.O. Beograd Regrutacija i selekcija: Mašinski inženjer; Mašin bravar; Referent nabavke; Terenski komercijalista Proizvodnja čeličnih konstrukcija, niskomontažnih objekata od čelika,enterijera, blindiranih vrata i prozora; PDCA Konsalting
SZR IN PAK Banatski Karlovac ISO 9001
CE Znak
Proizvodnja mašina za bio dizel i presa za hladno ceđenje ulja PDCA Konsalting
PROPULZIJA D.O.O. Beograd Reinženjering ISO 9001 Proizvodnja čeličnih konstrukcija, niskomontažnih objekata od čelika,enterijera, blindiranih vrata i prozora PDCA Konsalting
METALOPLAST 021, Kać ISO 9001
ISO 14001
Proizvodnja cevi, ploča, listova i profila od plastičnih masa; Veleprodaja papirne galanterije i sredstavaza higijenu PDCA Konsalting
MAXIMA D.O.O., Lučani ISO 9001
ISO 14001
CE Znak
Proizvodnja boja, masa za izravnavanje, lepkova, dekorativnih i mašinskih maltera PDCA Konsalting
URBAN WORKSHOP GROUP, Veternik ISO 9001 Proizvodnja i projektovanje nameštaja i kompletnih enterijera PDCA Konsalting
WINE NET, Valjevo HACCP Proizvodnja vina u vinariji Jelić i restoran Wine Net PDCA Konsalting
FRUŠKOGORSKI VINOGRADI, Banoštor HACCP Proizvodnja vina PDCA Konsalting
PRŽIONICA KAFE ANA, Novi Sad HACCP Pržionica kafe PDCA Konsalting
PICERIJA DA VINCI, Novi Sad HACCP Picerija PDCA Konsalting
HOTEL EPICENTAR, Novi Sad HACCP Hotel PDCA Konsalting
KORALŠPED, Subotica ISO 9001
HACCP
Špedicija, carinjenje, skladištenje i distribucija; Restoran; Salaš PDCA Konsalting
VALVE PROFIL, Kraljevo CE Znak Proizvodnja metalne građevinske stolarije PDCA Konsalting
MULTI - TARTE, Novi Sad (Petrovaradin) HACCP Proizvodnja torti, kolača i peciva PDCA Konsalting
ADIMES D.O.O. Novi Banovci HACCP Klanica i prerada mesa PDCA Konsalting
VRTIĆ PAMETNICA, Beograd HACCP Predškolska ustanova i vrtić PDCA Konsalting
S.T.R. TIM Požega HACCP Maloprodaja i veleprodaja prehrambenih proizvoda PDCA Konsalting
ECO FOOD, Crvenka HACCP
ISO 9001
Prerada krompira, kupusa i bundeve PDCA Konsalting
POSLASTIČARNICA ANA, Novi Sad HACCP Poslastičarnica PDCA Konsalting
NOVAKOVIĆ 3-M ISO 9001
CE Znak
Proizvodnje aparata za mužu krava, koza i ovaca, kao i rezervnih delova za iste. PDCA Konsalting
EWES EAST EUROPE Čačak ISO 14001 Proizvodnja svih vrsta opruga i osigurača PDCA Konsalting
ELEKTROMETAL PLUS D.O.O. Vršac ISO 9001
ISO 14001
Prodaja svih vrsta kablova i proizvodnja kablova i kablovske konfekcije za industriju po narudžbini PDCA Konsalting
REISSWOLF SERBIA D.O.O., Inđija ISO 9001
ISO 27001
Poverljivo uništavanje, fizičko arhiviranje i digitalizacija poslovne dokumentacije PDCA Konsalting
GOLUM D.O.O. Beograd ISO 9001
ISO 27001
ISO 14001
Uvoz, prodaja i distribucija štampača, potrošnog materijala za štampače, kao i usluge održavanja i servisiranja štampača PDCA Konsalting
FLUKS PRO, Beograd ISO 9001 Projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija PDCA Konsalting
TIM D.O.O., Banatski Karlovac ISO 9001
ISO 14001
Proizvodnja i prerada PE materijala PDCA Konsalting
FRIGO KLIMA SZTR, Beograd ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Projektovanje i izvođenje termotehničkih instalacija,prodaja,servis i odrzavanje rashladnih uredjaja,klimatizacija i ventilacija PDCA Konsalting
CIKLOVENT D.O.O. Novi Sad ISO 9001
ISO 14001
Projektovanje, proizvodnja i montaža opreme za sisteme aspiracije, ventilacije i klimatizacije za industriju I poslovne objekte PDCA Konsalting
SIGMA PROCES D.O.O. Požarevac ISO 9001
CE Znak
Proizvodnja sistema i mašina za pakovanje u prehrambeno - konditorskoj industriji PDCA Konsalting
KBV DATACOM D.O.O. Beograd ISO 9001 Projektovanje i izgradnja distributivnih gasnih mreža, gasovoda srednjeg i visokog pritiska, MRS, GMRS i ostalih gasnih objekata PDCA Konsalting
STUDIO BERAR D.O.O Novi Sad Regrutacija i selekcija; Video tehničar Organizovanje manifestacija, opremanje i rentiranje opreme video, zvučne i rasvetne PDCA Konsalting
MOJ DOM ENTERIJERI D.O.O. Subotica ISO 9001
SO 14001
OHSAS 18001
Izvođenje završnih radova u građevinarstvu PDCA Konsalting
PEKARA TREND, Zrenjanin HACCP Proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda PDCA Konsalting
TIS D.O.O. Ivanjica ISO 9001
PSP (Procesi stalnih poboljšanja-KAIZEN
5S Metoda
Uvoz, distribucija i prodaja pločastih materijala i sklapanje proizvoda od pločastih materijala PDCA Konsalting
PEKARA VANJA PLUS Zrenjanin HACCP Proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda PDCA Konsalting
MMM MAKSIMIL PEKARA Lučani HACCP Proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda PDCA Konsalting
TRACO D.O.O. Beograd CE Znak Projektovanje, proizvodnja i montaža izmenjivača toplote i uređaja za održavanje pritiska PDCA Konsalting
BIOS FITOMEDIK D.O.O., Beograd HACCP Proizvodnja dijetetskih proizvoda za ishranu PDCA Konsalting
PEKARA DOBRO JUTRO, Užice HACCP Proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda PDCA Konsalting
HARMONIJA CATERING, Beograd HACCP Diskont mešovite robe, priprema hladnih i toplih obroka i usluge keteringa PDCA Konsalting
BIO-VITA, Beograd (Borča) HACCP Proizvodnja makrobiotickih kolača, hleba i peciva PDCA Konsalting
MICHELANGELO, Novi Sad HACCP Restoran PDCA Konsalting
RATKO MITROVIĆ-STANDARD, Dobanovci HACCP Priprema obroka i smeštaj radnika PDCA Konsalting
ELMED, Temerin CE Znak Proizvodnja opreme za isticanje nalepnica na proizvode PDCA Konsalting
SIMPLEX D.O.O., Temerin Obuka komercijale i reinženjering ISO 9001:2008 Uvoz, zastupanje i distribucija rezervnih delova za transportna vozila PDCA Konsalting
PINO ART D.O.O., Užice ISO 9001
CE Znak
Proizvodnja kupatilskog nameštaja PDCA Konsalting
MONTER GRADNJA ĆURČIĆ Ivanjica ISO 9001 Proizvodnja montažnih kuća PDCA Konsalting
IVA BREST D.O.O. Ivanjica ISO 9001 Proizvodnja građevinske stolarije PDCA Konsalting
SIGNAL D.O.O. Sombor CE znak Proizvodnja i održavanje saobraćajne signalizacije, projektovanje i inženjering PDCA Konsalting
NS PLAKAT, Novi Sad ISO 9001 Dizajn;Ink-jet i digitalna štampa; mobilni marketing PDCA Konsalting
MEGAPLAST, Inđija CE ZNAK
ISO 9001
Proizvodnja dečijih igračaka i društvenih igara PDCA Konsalting
PRISTA OIL A.D. Beograd ISO 9001
ISO 14001
Uvoz, distribucija i prodaja motornih i industrijskih ulja i maziva PDCA Konsalting
PANONIJA PREVOZ-MV d.o.o. ISO 9001:2015 Organizovani prevoza roba u drumskom saobraćaju na teritoriji Srbije i u inostranstvu. PDCA Konsalting
JOVISTE DOO, Subotica ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
Proizvodnja i ugradnja aluminijskih i PVC ramova i stolarije, garažnih vrata i pripadajuće opreme PDCA Konsalting