Projekti u toku

Firma Standardi Delatnost Realizovao
JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD Usaglašavanje IMS( ISO
9001 i ISO 14001 )
Ogranka i integracija sa
IMS u upravi JP EPS radi
definisanja grupnog modela
sertifikacije
Trgovina električnom energijom.
Projektovanje, razvoj i upravljanje
procesima proizvodnje i distribucije
električne energije, uglja i toplotne
energije
PDCA Konsalting
JKP “POGREBNE USLUGE” BEOGRAD Izrada dokumentacije za
resertifikaciju i nadzor ISO
Sistema i revizija planova
upravljanja otpadom
Pružanje pogrebnih usluga PDCA Konsalting
JKP “POGREBNE USLUGE” BEOGRAD Održavanje integrisanog
Sistema menadžmenta u
skladu sa ISO 9001:2015,
14001:2015, ISO
45001:2018
Pružanje pogrebnih usluga PDCA Konsalting
RENHEAD TECHNOLOGY DOO, BEOGRAD ISO/IEC 27001:2013 Razvoj i obezbeđivanje sistema za
upravljanje dobavljačima zasnovanih na
cloud-u
PDCA Konsalting
JP POŠTA SRBIJE , Beograd ISO 27001 Pruzanje postanskih usluga PDCA Konsalting