Yura Corporation uvodi ISO/TS 16949:2009 uz konsultantsku pomoć PDCA Konsalting

Bespovratna sredstva – Podrska razvoju MSP od strane EBRD
24. September 2013.
Magacinsko poslovanje – optimizacija procesa rada u magacinu
12. November 2013.

PDCA Konsalting d.o.o je 25.10.2013 g potpisao ugovor o implementaciji ISO/TS 16949:2009 Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) za automobilsku industriju u poslovanje kompanije Yura Corporation d.o.o.

Yura Corporation d.o.o se bavi proizvodnjom električnih instalacija za automobilsku industriju. Električne instalacije ove kompanij se ugrađuju u vozila renomiranih svetskih kompanija – KIA, HUNDAY. Implementacija se vrši na 3 lokacije ove kompanije u Srbiji (Leskovac, Rača i Niš) sa ukupnim brojem od 4386 zaposlenih – Rača: 1132 ; Niš:1693 ; Leskovac:1561.