Tranzicija OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001: 2018

ISO 9001 & ISO 14001
Tranzicija ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
13. November 2017.
Opšte pravilo o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR)“
13. February 2018.

Projektna grupa OHSAS ISO organizacije je u potpunosti pregledala i usvojila ISO 45001: 2018 kao zamenu za OHSAS 18001: 2007, i to sa 93% glasova. Po objavljivanju ISO 45001: 2018, službeni status OHSAS 18001: 2007 će se smatrati “povučenim“.

Objavljivanje ISO 45001: 2018 Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu – Zahtevi sa uputstvima za upotrebu se očekuje 15-og marta 2018.godine

IAF, Projektna grupa OHSAS i ISO su se složili sa trogodišnjim migracionim periodom od datuma objavljivanja ISO 45001: 2018.

Izvor: IAF MD 21:2018 International Accreditation Forum, Inc.