Tranzicija ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

PDCA KONSALTING – PECB ISO 31000
13. November 2017.
Tranzicija OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001: 2018
13. February 2018.
ISO 9001 & ISO 14001

Kako trogodišnja tranzicija na ISO 9001 i ISO 14001 ulazi u svoju poslednju godinu, IAF je usvojio rezoluciju da, počevši od 15. marta 2018. god., tela za ocenjivanje usaglašenosti moraju sprovesti sve početne, nadzorne i resertifikacijske provere prema ISO 9001 i ISO 14001 u skladu sa novim verzijama – ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015.

Ova rezolucija nastavlja napore IAF-a, njegovih akreditacionih tela članica, zainteresovanih strana IAF-a i akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da podstaknu one koji treba da se unaprede na nove verzije vodećih standarda sistema menadžmenta.

Svaka organizacija koja treba da pređe na novu verziju ISO 9001 i ISO 14001 treba da kontaktira svoja tela za ocenjivanje usaglašenosti što je pre moguće da bi se dogovorili u vezi sa njihovom proverom.
Imajte u vidu da ako ne ostvarite sertifikaciju prema standardu iz 2015 do roka, to će značiti da vaša sertifikacija više nije važeća, što može uticati na vašu sposobnost da snabdevate sva tržišta.
Xiao Jianhua, predsedavajući IAF-a