Saradnja PDCA KONSALTING i PRIVREDNA KOMORA MAKEDONIJE u prvoj polovini 2015. godine

Saradnja sa Privrednom komorom Makedonije 2014.
23. January 2015.
PDCA Konsalting i EBRD – projekat unapređenja inovativnosti i dostizanja poslovne izvrsnosti u kompaniji HERCEG d.o.o.
23. April 2016.

“PDCA KONSALTING” d.o.o, Novi Sad u sklopu protokola o saradnji sa Privrednom komorom Makedonije u toku prvih 6 meseci 2015 g uspešno realizovao 2 seminara iz oblasti menadžmenta poslovnim procesima u organizacijama:

  • “Kako efikasno definisati i ostvariti poslovne ciljeve kroz ISO 9001:2008”
  • “Nabavka – veština vođenja uspešne nabavke”

Početkom maja u planu je realizacija seminara “Poboljšanje procesa proizvodnje”, a u junu u planu je realizacija seminara “Upravljanje zalihama – optimizacija zaliha u organizaciji”.

Seminarima u 2015 g je prisustvovalo preko 35 polaznika iz 15 renomiranih makedonskih i inostranih firmi koje posluju u Makedoniji.

Predavači ispred “PDCA KONSALTING” d.o.o su direktor Slobodan Aćimović i izvršni direktor Igor Ćika ,diplomirani inženjeri menadžmenta i vodeći konsultanti za sisteme menadžmenta po zahtevu ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , SA 8000 , ISO/IEC 27001 , ISO 22301.

Više o Privrednoj komori Makedonije na sajtu www.mchamber.org.mk.