Predavanje: Kako unaprediti poslovne procese

Sistem kvaliteta i bezbednosti hrane – Poziv
15. November 2013.
Saradnja sa Privrednom komorom Makedonije 2014.
23. January 2015.

Doručak sa ekspertom

tema:

Kako unaprediti poslovne procese - sistem menadžmenta procesima

  • Definicija procesa
  • Šta je dodatna vrednost i kako se identifikuje
  • Kako meriti proces kroz efektivnost i efikasnost
  • Learn & Six Sigma concept
  • Osnove Six Sigma
  • Osnove Lean
  • Kako unaprediti poslovne procese
  • Ljudi kao najvredniji kapital organizacije
  • ITD