PDCA KONSALTING – SREBRNA ZNAČKA 2017 U OBLASTI HR AGENCIJA OCENI PUT DO POSLA – ZAJEDNO DO SAVRŠENE SELEKCIJE

ISO 31000:2018 Menadžment rizicima – smernice (Risk management – Guidelines)
20. February 2018.
PDCA KONSALTING – PECB ISO/IEC 27001:2013
12. March 2018.

bmd

Od 2008. godine, Poslovi.infostud.com pita kandidate da ocene „put do posla“ u kompanijama na čije oglase su se prijavili. Svi kandidati dobijaju jednostavne i kratke upitnike, u kojima daju svoje ocene procesa selekcije za željeno zaposlenje.
ŠTA KANDIDATI OCENJUJU?
 Pristup kompanije pri zakazivanju testiranja/intervjua
 Dobijanje informacija od predstavnika kompanije o poslu za koji su konkurisali
 Efikasnost procesa selekcije
 Način obaveštavanja kandidata o ishodu konkursa

U tom procesu selekcije u toku 2017godine PDCA KONSALTING se pokazao kao pouzdan i kvalitetan partner svim klijentima u uspešnoj selekciji, što su vrednovali i kandidati sa tih selekcija visokim 2. mestom.
https://poslovi.infostud.com/poslodavci/hr-usluge/ocena-procesa-selekcije

NAJBOLJI PROCES SELEKCIJE U 2017 – HR AGENCIJE

1. MESTO –  TIM Centar d.o.o.

2. MESTO – PDCA Konsalting d.o.o.

3. MESTO – Workforce Human Resources d.o.o.