PDCA Konsalting – PECB partner

PDCA Konsalting realizuje “Implementacija integrisanog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2015 i ISO 27001:2013” u Centralnoj banci BiH
30. October 2016.
PDCA KONSALTING – PECB ISO 31000
13. November 2017.

PDCA KONSALTING je 18.10.2016.god. postao PECB partner u pružanju usluga treninga u oblasti sistema menadžmenta na teritoriji Srbije. opširnije na linku: https://pecb.com/partner/info/1069?company=TQM-KONSALTING

Sa sedištem u Montrealu, Kanada, Professional Evaluation and Certification Board (PECB) je sertifikacijsko telo za sertifikaciju osobe, sistema menadžmenta, i proizvoda sa širokim spektrom međunarodnih standarda.

Kao globalni provajder treninga i usluga sertifikacije, PECB nudi svoju stručnost u više oblasti, kao što su sistemi menadžmenta kvalitetom (Quality Management System), bezbednosti i zdravljem na radu, zaštitom životne sredine(Health, Safety and Environment), bezbednosti informacija (Security Management) , kontinuitetom poslovanja, menadžment uslugama i upravljanje rizikom.

Opširnije na https://pecb.com/.