Opšte pravilo o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR)“

Tranzicija OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001: 2018
13. February 2018.
ISO 31000:2018 Menadžment rizicima – smernice (Risk management – Guidelines)
20. February 2018.

Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR) kao najstrožija zakonska regulativa koja u potpunosti menja način poslovanja svih organizacija koje se bave prikupljanjem, obradom ili bilo kakvim načinom tretiranja podataka o ličnosti, stupa na snagu 25. maja 2018. godine i za nepoštovanje njenih odredaba propisane su drakonske kazne i do 20 miliona EUR ili 4% globalnog godišnjeg prometa, u zavisnosti koji je iznos veći.
Iako se, pre svega odnosi na države članice EU, regulativa će se primenjivati i za one kompanije čije je sedište izvan EU, a koje nude usluge ili robu na njenom tržištu, ili ukoliko raspolažu podacima o ličnosti građana EU!
Efikasno uvođenje ove regulative u organizacije predstavlja nimalo lak proces pri čemu posebno treba voditi računa o načinu prikupljanja podataka, analizi, čuvanju, vrsti podataka, kao i detekciji i uklanjanju potencijalnih rizika koje mogu dovesti do ozbiljnih propusta.
Da li znate koje podatke Vaša organizacija prikuplja i obrađuje, gde se sve nalaze, ko upravlja njima i da li to radi na adekvatan način? Da li znate kojih se propisa o zaštiti podataka morate pridržavati i šta oni podrazumevaju? Koji podaci se smatraju podacima o ličnosti, a koji to nisu? Šta predstavlja šest načela obrade podataka? Kako se vrši međunarodni prenos podataka i kako se štitite? Koja je uloga Data Protection Officer-a (DPO) i zašto je posebno propisana Opštom regulativom o zaštiti podataka?