Obaveštenje o upisu u centralni registar

ISO 50001 – novi standard
8. August 2011.

Na osnovu člana 16. stava 3. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS” br. 41/2009), donet je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Centralnog Registra objekata u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje, koji je objavljen u „Sl. glasniku” br. 20/2010 od 31.03.2010. godine, po kojem je nastala obaveza svim subjektima u poslovanju hranom i hranom za životinje (osim subjektima koji su već registrovani po nekom posebnom propisu),  da izvrše prijavu za registraciju do 10. juna 2011.godine.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine šumarstva i vodoprivrede je sačinilo predlog obrazaca koje preporučuje svim subjektima radi lakše i efikasnije procedure kod izvršenja navedene obaveze.

Uz zahtev neophodno je dostaviti i dokumentaciju koja je navedena u Pravilniku.

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA I PRILAGANJE PRATEĆE DOKUMENTACIJE
Spisak opština – šifra sa kontrolnim brojem

Preporučeni obrasci:

Poslati na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Naznaka: za Centralni registar