Magacinsko poslovanje – optimizacija procesa rada u magacinu

Yura Corporation uvodi ISO/TS 16949:2009 uz konsultantsku pomoć PDCA Konsalting
1. November 2013.
Sistem kvaliteta i bezbednosti hrane – Poziv
15. November 2013.

“PDCA KONSALTING” d.o.o, Novi Sad je u sklopu protokola o saradnji sa Privrednom komorom Makedonije održao dvodnevni seminar iz oblasti Logistike – lanac snabdevanja sa temom “Magacinsko poslovanje – optimizacija procesa rada u magacinu” – upoznavanje polaznika sa načinima organizacije magacinskog prostora, upotreba manipulativnog prostora u magacinu, procesi u magacinu-prijem robe, skladištenje robe (FIFO,LIFO metode), izdavanje robe, popis robe, reakcija na zahteve tržišta po pitanju ambalažnog pakovanja, upravljanje ambalažnim otpadom.

Seminaru je prisustvovalo 36 polaznika iz 17 renomiranih makedonskih i stranih firmi koje posluju u Makedoniji.

Predavač ispred “PDCA KONSALTING” d.o.o je izvršni direktor Igor Ćika, diplomirani inženjer menadžmenta i vodeći konsultant za sisteme menadžmenta po zahtevu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO/IEC 27001.

Više o Privrednoj komori Makedonije na sajtu www.mchamber.org.mk.