ISO 50001 – novi standard

Obaveštenje o upisu u centralni registar
6. June 2011.
Bespovratna sredstva – Podrska razvoju MSP od strane EBRD
24. September 2013.

ISO 50001 standard, koji će prema najavama ISO organizacije biti objavljen krajem 2011. godine, kreiran je da bude najznačajni standard za upravljanje energijom.

Iako je ISO autor mnogih značajnih standarda, ISO 50001 su dizajnirali tako da je moguća njegova samostalna implementacija kao sistema upravljanja ili njegova logična kombinacija ili integracija sa značajnim korporativnim standardima kao što su ISO 9001 i ISO 14001.

Novi standard ISO 50001 omogućiće organizacijama da prošire odgovornost prema životnoj sredini na upravljanje energetskim izvorima i potrošnju energije. Kao takav, on bi trebalo da bude glavna komponenta organizacione odogovornosti, pružajući internacionalno priznat stav, kako za tehnički tako i za strateški aspektu pravljanja energijom i njenom potrošnjom, čime se poštuje sve oštrija zakonska regulativa u ovoj oblasti. Osim toga, smanjuju se troškovi za sve skuplju energiju i fokusira se na smanjenje emisije CO2.

ISO 50001 standard pružiće mogućnost organizacijama i kompanijama sa tehničkim i menadžment strategijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu. Zasnovan na širokoj primenljivosti u većini ekonomskih sektora, očekuje se da će standard uticati na više od 60% potreba za energijom širom sveta. Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Standard će obezbediti prepoznatljiv okvir organizacijama za integraciju standard upravljanja energijom u svoju menadžment praksu. Internacionalne organizacije imaće pristup jednom, harmonizovanom standard za implementaciju širom organizacije, sa logičnom i posledičnom metodologijom za identifikaciju i implementaciju unapređenja u oblastiu pravljanja energijom.

Budućim standardom se postiže sledeće:

 • pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju,
 • daje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklenebašte,
 • obezbeđuje se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima,
 • promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom,
 • pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija,
 • pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja,
 • omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte,
 • omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja (životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću…).

ISO 50001 je sastavljen kako bi parirao ISO 14001 – sistemu upravljanja zaštitom životne sredine. Kao posledica toga, organizacije koje su već implementirale ISO 14001 sistem mogu lako integrisati ISO 50001 u postojeću strukturu. Kao i kod ISO 9000 i ISO 14000 serije, postoji process sertifikacije tog sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 50001 standarda.

ISO 50001 će biti snažan u integrisanju merenja performansi i podataka sa okvirom upravljanja sistemom. On ne samo da dovodi do efektivnog upravljanja procesima, već povećava energetsku efikasnost i doprinosi mudroom korišćenju energije. Ne uključuje energetske ciljeve, već jednostavno obezbeđuje da organizacija ima odogovarajući i efektivan poces upravljanja kako bi ostvarila svoje energetske ciljeve.

ISO 50001 omogućava da se sistematski postavi set ciljeva u vezi sa energijom i nudi pomoć u njihovomo stvaranju, čime se ostvaruju značajne uštede energije. Pored toga, mnoge države nude stimulativna sredstva i različite poreske olakšice za organizacije koje imaju implementiran ovaj system upravljanja energijom, koji je međunarodno prihvaćen.

ISO 50001 standard, koji će prema najavama ISO organizacije biti objavljen krajem 2011. godine, kreiran je da bude najznačajni standard za upravljanje energijom.

Iako je ISO autor mnogih značajnih standarda, ISO 50001 su dizajnirali tako da je moguća njegova samostalna implementacija kao sistema upravljanja ili njegova logična kombinacija ili integracija sa značajnim korporativnim standardima kao što su ISO 9001 i ISO 14001.

Novi standard ISO 50001 omogućiće organizacijama da prošire odgovornost prema životnoj sredini na upravljanje energetskim izvorima i potrošnju energije. Kao takav, on bi trebalo da bude glavna komponenta organizacione odogovornosti, pružajući internacionalno priznat stav, kako za tehnički tako i za strateški aspektu pravljanja energijom i njenom potrošnjom, čime se poštuje sve oštrija zakonska regulativa u ovoj oblasti. Osim toga, smanjuju se troškovi za sve skuplju energiju i fokusira se na smanjenje emisije CO2.

ISO 50001 standard pružiće mogućnost organizacijama i kompanijama sa tehničkim i menadžment strategijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu. Zasnovan na širokoj primenljivosti u većini ekonomskih sektora, očekuje se da će standard uticati na više od 60% potreba za energijom širom sveta. Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Standard će obezbediti prepoznatljiv okvir organizacijama za integraciju standard upravljanja energijom u svoju menadžment praksu. Internacionalne organizacije imaće pristup jednom, harmonizovanom standard za implementaciju širom organizacije, sa logičnom i posledičnom metodologijom za identifikaciju i implementaciju unapređenja u oblastiu pravljanja energijom.

Budućim standardom se postiže sledeće:

 • pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju,
 • daje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklenebašte,
 • obezbeđuje se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima,
 • promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom,
 • pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija,
 • pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja,
 • omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte,
 • omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja (životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću…).

ISO 50001 je sastavljen kako bi parirao ISO 14001 – sistemu upravljanja zaštitom životne sredine. Kao posledica toga, organizacije koje su već implementirale ISO 14001 sistem mogu lako integrisati ISO 50001 u postojeću strukturu. Kao i kod ISO 9000 i ISO 14000 serije, postoji process sertifikacije tog sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 50001 standarda.

ISO 50001 će biti snažan u integrisanju merenja performansi i podataka sa okvirom upravljanja sistemom. On ne samo da dovodi do efektivnog upravljanja procesima, već povećava energetsku efikasnost i doprinosi mudroom korišćenju energije. Ne uključuje energetske ciljeve, već jednostavno obezbeđuje da organizacija ima odogovarajući i efektivan poces upravljanja kako bi ostvarila svoje energetske ciljeve.

ISO 50001 omogućava da se sistematski postavi set ciljeva u vezi sa energijom i nudi pomoć u njihovomo stvaranju, čime se ostvaruju značajne uštede energije. Pored toga, mnoge države nude stimulativna sredstva i različite poreske olakšice za organizacije koje imaju implementiran ovaj system upravljanja energijom, koji je međunarodno prihvaćen.

Neke od koristi razvoja i implementacije ISO 50001 sistema za upravljanje energijom su:

 • smanjena upotreba energije,
 • kontrola i smanjenje troškova energije,
 • smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
 • priprema za praćenje i izveštavanje o emisiji gasova staklenebašte,
 • kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti.

Izvor: www.kvalitet.org.rs