ISO 31000:2018 Menadžment rizicima – smernice (Risk management – Guidelines)

Opšte pravilo o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR)“
13. February 2018.
PDCA KONSALTING – SREBRNA ZNAČKA 2017 U OBLASTI HR AGENCIJA OCENI PUT DO POSLA – ZAJEDNO DO SAVRŠENE SELEKCIJE
12. March 2018.

15.02.2018 ISO organizacija je objavila novo izdanje ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines koje otkazuje i zamenjuje izdanje ISO 31000: 2009.
Glavne promene u odnosu na prethodno izdanje su sledeće:
– pregled principa upravljanja rizicima, koji su ključni kriterijumi za njegov uspeh;
– isticanje liderstva od strane najvišeg rukovodstva i integracija upravljanja rizicima, počevši od upravljanja organizacijom;
– veći naglasak na iterativnu prirodu upravljanja rizicima, naglašavajući da nova iskustva, znanje i analize mogu dovesti do revizije elementa procesa, akcija i kontrola u svakoj fazi procesa;
– usmeravanje sadržaja sa većim fokusom na održavanje modela otvorenog sistema koji odgovara višestrukim potrebama i kontekstima.