“Spremnost za pandemiju i reagovanje na njih – ISO 22301” u Makedoniji

08.05.2020g 10 h – 12 h – besplatni webinar- Uvodno predavanje ISO/IEC 27701:2019 Tehnike bezbednosti – menadžment informacijama o privatnosti (PIMS) – Zahtevi i smernice
30. April 2020.

Kao jedan od predavača pri Privrednoj komori Makedonije, direktor PDCA KONSALTING, Igor Ćika održat će webinar na temu

“Spremnost za pandemiju i reagovanje na njih – ISO 22301”, 28.maj 2020g. u terminu od 10:00-14:00 sati