Održan webinar kontinuitet poslovanja-“Spremnost za pandemiju i kako reagovati na njih“