Projekti u toku

Firma Standardi Delatnost Realizovao
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE ISO 27001:2013 Poslovi zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i druga prava u skladu sa zakonom, poslovi vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno–organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom PDCA Konsalting
ELTEX d.o.o., Kruševac REINŽENJERING I OPTIMIZACIJA PROCESA Proizvodnja i prodaja električnih proizvoda: grebenaste sklopke, kompaktne sklopke
Livenje obojenih metala pod pritiskom i brizganje termoplastičnih materijala i bakelita
PDCA Konsalting
JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD Konsultantske usluge za potrebe usklađivanja organizacije sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti "Službeni glasnik RS", broj 87 od 13. novembra 2018 Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja PDCA Konsalting
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRBIJE ISO 31000 Poslovi zapošljavanja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, ostvarivanja prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti i druga prava u skladu sa zakonom, poslovi vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja, kao i stručno–organizacioni, upravni, ekonomsko-finansijski i drugi opšti poslovi u oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom PDCA Konsalting
MERIDIJAN ŠPED d.o.o., ŠID Analiza postojećih procesa i reinženjering QMS Usluga transporta, špedicije i skladištenja. PDCA Konsalting
ŠTAMPA SISTEM d.o.o., Beograd ISO 9001:2015 Prodaja štampe i robe široke potrošnje kroz najveći lanac kioska u zemlji Moj kiosk PDCA Konsalting
JP POŠTA SRBIJE , Beograd ISO 27001 Pruzanje postanskih usluga PDCA Konsalting
JAVNO PREDUZEĆE «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE» BEOGRAD DALJE USAGLAŠAVANJE PROCESA I DOKUMENTACIJE SISTEMA MENADŽMENTA U JP EPS (UPRAVA I OGRANCI) PREMA ZAHTEVIMA NOVIH IZDANJA STANDARDA ISO 9001 I ISO 14001, A RADI PRIPREME JEDINSTVENOG INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA Trgovina električnom energijom. Projektovanje, razvoj i upravljanje procesima proizvodnje i distribucije električne energije, uglja i toplotne energije PDCA Konsalting
JOVISTE DOO, Subotica ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018
Proizvodnja i ugradnja aluminijskih i PVC ramova i stolarije, garažnih vrata i pripadajuće opreme PDCA Konsalting