Projekti u toku

Firma Standardi Delatnost Realizovao
JKP PARKING SERVIS, NOVI SAD ISO/IEC 27001:2013 Održavanje , uređenje i korišćenje parkinga i javnih garaža, kao i usluge drumskog saobraćaja
Obavljanje poslova u oblasti informacionih tehnologija u vezi naplate parkiranja
PDCA Konsalting
OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd Tranzicija sa OHSAS 18001 na ISO 45001 Distribucija električne energije PDCA Konsalting
JP POŠTA SRBIJE , Beograd ISO 27001 Pruzanje postanskih usluga PDCA Konsalting