Projekti u toku

Firma Standardi Delatnost Realizovao
OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA „EPS Distribucija“ d.o.o. Beograd Tranzicija sa OHSAS 18001 na ISO 45001 Distribucija električne energije PDCA Konsalting
JP POŠTA SRBIJE , Beograd ISO 27001 Pruzanje postanskih usluga PDCA Konsalting